Programació

Control i regulació d’equips i processos automàtics.
  • PLCs
  • Pantalles tàctils
  • Scades
  • Variadors de freqüència
  • Tot tipus de detectors
  • Convertidors de senyal