Manteniment

Serveis de manteniment a la industria, ja sigui de manera continuada o puntual.

Reparació de maquinaria industrial, avaries elèctriques, pneumàtiques, hidràuliques i aigua.

Trasllat i muntatge de maquinaria dintre de la mateixa organització o trasllats tan nacionals com internacionals.

Contractes de manteniments segons condicions i horaris acordats.