Instal·lacions

Comptem amb un equip de professionals, amb una àmplia experiència en el sector d’instal·lacions industrials i amb l’assessorament adequat a les necessitats del client. Realitzem tot tipus d’instal·lacions de regulació i control de baixa tensió(BT).
  • Canalitzacions elèctriques, aigua i pneumàtiques
  • Cablejat
  • Connexions
  • Distribució
  • Il·luminació
  • Xarxes de comunicació
També realitzem modificacions per adequar les instal·lacions i maquinària a noves normatives de seguretat.