Instal·lacions

Comptem amb un equip de professionals amb una àmplia experiència en el sector d’instal·lacions domèstiques i amb l’assessorament adequat a les necessitats del client. Realitzem tot tipus d’instal·lacions de control i protecció de baixa tensió (BT).
  • Cablejat elèctric
  • Vídeo vigilància
  • Telecomunicacions
  • Xarxa informàtica
  • Domòtica
  • Climatització
  • Xarxa de sanejament
  • Canalitzacions d’aigua
  • Il·luminació
  • Muntatge i distribució de proteccions elèctriques