Amitec obté un contracte de subministrament a l’Ajuntament de Palafrugell

L’Ajuntament de Palafrugell va atorgar a Amitec, el passat mes de gener, el contracte de subministrament de dispositius monofàsics i trifàsics de telelectura i telecontrol per tal de ser instal·lats als quadres d’escomesa d’instal·lacions de titularitat municipal. També s’inclou el subministrament de dispositius addicionals per a l’anàlisi particular de les dades que s’obtinguin i el sistema de tractament d’aquesta informació, així com els serveis d’allotjament de les dades, de connectivitat individual i d’asistència tècnica i formació.

La durada del contracte és de 4 anys, prorrogable dos anys més fins a un màxim de 6 anys, i el valor estimat del contracte ascendeix a 178.555,94 euros. A la licitació s’hi van presentar un total de 6 empreses.